De “Formulierenbrigade”

een activiteit van Het Gilde in samenwerking met de Bibliotheek Waterland

In januari 2013 is de formulierenbrigade van start gegaan. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de Bibliotheek Waterland. Eén van de doelen van de bibliotheek is de geschreven taal  voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk te maken.
De taal in formulieren, brieven, officiële stukken e.d. is niet altijd makkelijk te begrijpen. De formulierenbrigade kan mensen hierbij helpen.
Daarom hebben vrijwilligers van Het Gilde zich verenigd in een “formulierenbrigade”. U kunt ook bij de formulierenbrigade terecht voor het invullen van formulieren.
Het kan hierbij gaan om inschrijf- of aanvraagformulieren van instanties als het UWV, overheidsinstellingen e.d.

Een uitzondering is gemaakt voor het invullen van belastingformulieren. Wel kan uitleg worden gegeven, maar voor het invullen wordt verwezen naar de belastingdienst of andere instellingen.

DSC_2812

De formulierenbrigade is elke maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 u. aanwezig in de bibliotheek.

Als u om wat voor reden dan ook niet in staat is de bibliotheek te bezoeken, bestaat de mogelijkheid dat leden van de formulierenbrigade bij u thuis langskomen. Maar de voorkeur gaat uit naar de bibliotheek.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wim Otter, telefoon 0299 463285   of   06 57336600. Of mail: formulierenbrigade@gildepurmerend.nl