Coach4you geeft Brugklasser een steuntje in de rug

Klik op de foto voor een artikeltje uit het Purmerends Nieuwsblad 4-5-2017 over de start van Coach4you in Purmerend.

Coach4you helpt kinderen in de brugklassen.  Vrijwilligers komen iedere week een keer bij hen langs om ze te helpen bij de overgang van de basisschool naar de brugklas.

De coaches van de projectgroep Coach4you van Gilde Purmerend en Omstreken zijn intussen begonnen! Zes enthousiaste coaches geven nu ondersteuning aan brugklassers. In het nieuwe schooljaar komt er heel veel op de kinderen af op de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs. Geen een of twee leraren per dag, maar wel 4 of 5 of 6. Voor elk vak een andere docent. Het schoolgebouw is groot en de brugklassers zijn nu de jongsten. Hoe moet het huiswerk genoteerd worden? In de agenda schrijven of opslaan in de iPhone? Hoe moet het huiswerk gemaakt worden, wat eerst, wat later en hoe moet het geleerd worden?
Allemaal vragen die op de brugklassers afkomen en waarbij de coach behulpzaam kan zijn. De coaches hebben er zin in!
Landelijk bestaat al wat langer ‘Coach4you’, een stichting die vrijwilligers traint om deze leerlingen te helpen.

Voor wie?
De leerkrachten van groep 8 kunnen kinderen aanmelden wanneer die volgens hen extra ondersteuning nodig  hebben bij de overgang naar de brugklas van het reguliere voortgezet onderwijs.

Wat doet de coach?
Iedere week komt de coach één tot  anderhalf uur bij de leerling thuis en kijkt in het begin vooral waar de leerling behoefte aan heeft. Let wel, het gaat niet om huiswerkbegeleiding. Maar wel helpt de coach de leerling bijvoorbeeld bij het plannen van het  huiswerk, want dat is vaak heel moeilijk voor een brugklasser.  Hij helpt de leerling een agenda in te richten en helpt de leerling zich bijvoorbeeld voor te bereiden op een proefwerk. Verder helpt hij bij het zoeken van een rustige plek in huis, waar de leerling ongestoord kan werken. Bovendien overlegt de coach met de leerling en met diens ouders over alle mogelijke schoolzaken.

Hoe meld ik me aan?
Als een leerling door de leerkracht van groep 8 wordt aangemeld bij Coach4you geeft hij daarbij een schriftelijke motivatie bij. Vervolgens wordt een kennismakingsgesprek geregeld met de leerling, de ouders en de coördinator van Coach4you. Vervolgens zoekt de coördinator een passende coach.

Coaches.
Het Gilde heeft een projectgroep gevormd om het project vorm te geven. Coördinator is Marjan Hendriks-Pille. De komende maanden worden coaches geworven. Voorwaarde om als coach te worden ingezet is dat de vrijwilliger een  coachtraining heeft gevolgd en in het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag. In mei/juni 2017 kunnen we dan starten met de coaching van de eerste leerlingen.

Meer informatie?
Lees de folder van Coach4you: Folder Coach4you
Mail naar secretaris@gildepurmerend.nl
Of mail naar de coördinator Coach4you in Purmerend: coach4you@gildepurmerend.nl


Belangrijke documenten.

Functieomschrijving coach.

Aannamebeleid coach.

Vertrouwenspersoon.

Gedragscode coach.

Vrijwilligersovereenkomst

Aannamebeleid leerlingen