Het bestuur van Gilde Purmerend en Omstreken heeft 15-03-2020 besloten dat de werkzaamheden van de vrijwilligers m.b.t.  het Internetcafé, de cursussen in de bibliotheek en de Formulierenbrigade met onmiddellijke ingang opgeschort worden tot een nader te bepalen datum.

Voor Samenspraak en Coach4you heeft het bestuur op 15-03 de keus aan de vrijwilliger overgelaten met dien verstande dat de gezondheid voorop blijft staan. Echter Gilde Nederland beveelt aan de activiteiten van 1 op 1 persoon te staken tot nader tijdstip. Daar sluiten wij ons nu bij aan.

De leden van de CWG en het Culinair Genootschap kunnen hun eigen afweging maken om de hun activiteiten al dan niet door te laten gaan.