Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat Anneke van Leeuwen woensdag 20 november na een kort ziekbed is overleden.

Het bestuur van Gilde Purmerend en Omstreken uit zijn medeleven en toont haar diepe respect voor wat Anneke met name voor Samenspraak heeft betekend en zal haar in grote dankbaarheid blijven herinneren. Samen met de coördinator Samenspraak heeft zij vijf jaar lang vele intakegesprekken gevoerd met nieuwe taalcoaches en anderstaligen en de koppelingen doorgesproken. Een wijze oude dame hebben we verloren.

Dank je wel Anneke voor jouw inzet.

Ons medeleven gaat uit naar haar man en kinderen, familie en vrienden en wensen hen kracht en steun toe bij het dragen van dit verlies.

Ed Bierhuizen
Voorzitter Gilde Purmerend en Omstreken.