Gilde en Samenspraak

Onze maatschappij eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Veel anderstaligen uit alle werelddelen, van expat tot vluchteling, hoogopgeleid tot laaggeletterde nemen deel aan  taalcursussen. Het ontbreekt echter vaak aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Gilde SamenSpraak brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Ne-derlandse taal en cultuur te delen. Honderden vrijwilligers in het land bieden anderstaligen de mogelijkheid om op informele, gezellige manier Nederlands te praten.

Gewoon thuis, in de huiskamer of tijdens een wandeling.

Door in de praktijk aan de slag te gaan verbetert de anderstalige zijn spreek-vaardigheid en integreert hij/zij sneller en gemakkelijker in onze maatschappij.

Taalcoaches

De vrijwilligers van Gilde SamenSpraak heten taalcoaches. Wat doet een taalcoach? Een taalcoach helpt een anderstalige met de Nederlandse taal op een informele wijze. Daarnaast helpt de taalcoach de anderstalige desgewenst wegwijs te maken in de buurt, de stad en in de Nederlandse cultuur.

Wilt u taalcoach worden en een anderstalige stadgenoot begeleiden met de Nederlands taal ?
Ons huidige team zoekt altijd enthousiaste nieuwe collega’s die zich net als zij als taalcoach-vrijwilliger willen inzetten voor anderstaligen.

Wat vragen wij van een taalcoach?

  • Interesse in de doelgroep en belangstelling voor andere culturen
  • voldoende kennis van de Nederlandse taal
  • ongeveer twee uur per week beschikbaar zijn.

Wat bieden wij een taalcoach?

  • Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk, dat relatief weinig tijd kost
  • een leuke en leerzame manier om mensen uit andere culturen te leren kennen

Na een kennismakingsgesprek wordt u voor circa een jaar gekoppeld aan een anderstalige.  Een van onze ervaren taalcoaches kan u de eerste twee maanden terzijde staan als mentor. Daarnaast ontvangt u ons “Werkboek voor Taal-coaches”,een leidraad met informatie en tips.
Ongeveer elke zes weken vindt er een vergadering plaats met alle Samenspraak-taalcoaches waar u uw ervaring kunt uitwisselen.
Regelmatig organiseren we een extra inhoudelijke lezing of workshop voor onze taalcoaches, bijvoorbeeld over inburgering of interculturele communicatie.

Taalcoach worden?

Interesse om taalcoach te worden?  Mail naar samenspraak@gildepurmerend.nl

Anderstaligen

Wilt u beter Nederlands leren spreken? Onze taalcoaches helpen u!

Wilt u beter Nederlands leren spreken? Wilt u uw uitspraak oefenen of uw woordenschat vergroten? Bent u bang om te spreken? Meer contact met Neder-landers? Meer weten over de Nederlandse gewoonten en cultuur?

De taalcoaches van Gilde Samenspraak helpen u graag!

Elke week anderhalf uur samen praten over dagelijkse onderwerpen. Samen-Spraak is bedoeld om u extra oefening te bieden naast de cursus  Nederlands die u ergens anders volgt of gevolgd hebt.

In SamenSpraak oefent u met uw persoonlijke taalcoach op een prettige en leuke manier met de Nederlandse taal. U spreekt samen af waarover u het wilt hebben, waar en wanneer. Soms gaat U samen iets gezelligs doen zoals naar de markt of naar een museum.

Extra

Spreekt u al goed Nederlands en wilt u Staatsexamen NT2 doen? Wij bieden extra hulp!
Ook leerlingen die bij het Taleninstituut FIOLET een cursus volgen ter voor-bereiding op Staatsexamen NT2 deel 1 of deel 2 kunnen zich extra laten bege-leiden. Naast uw cursus oefenen onze taalcoaches speciaal met u om het Nederlands op een hoger niveau te krijgen. Het gaat daarbij om moeilijke teksten beter te begrijpen en zowel mondeling als schriftelijk uw uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands te verbeteren c.q. te verhogen.

Wilt u een taalcoach?

https://www.facebook.com/search/top/?q=gilde%20purmerend%20en%20omstreken&epa=SEARCH_BOX

Mail naar samenspraak@gildepurmerend.nl
De begeleiding door een taalcoach is gratis, wel betaalt u bij de koppeling eenmalig € 10 inschrijfgeld. d Table 7